Förstklassiga nordiska analyser

Pangea Property Partners har ett nordiskt analysteam som löpande följer vad som händer på marknaden. Analysverksamheten stöttar företagets rådgivningsverksamhet och ger vägledning till våra kunder i viktiga beslutssituationer.

Vi publicerar ett antal olika rapporter och har tillgång till omfattande marknadsdata. Vad som gör oss unika är bland annat att vi täcker hela Norden samt arbetar med jämförbar och egenproducerad data. Våra kunder består av stora privata och noterade fastighetsbolag, institutioner, fastighetsfonder och myndigheter.

Du kan beställa våra rapporter här eller kontakta oss direkt för att diskutera olika typer av skräddarsydda analyser eller samarbeten.

Mikael Söderlundh – Analyschef & Partner
mikael.soderlundh@pangeapartners.se

Få våra analyser direkt till din inkorg!

Att abonnera på våra analyser är ett enkelt sätt att löpande följa utvecklingen på den nordiska fastighetsmarknaden. Vi erbjuder en prenumerationstjänst som är gratis.

Våra populära nyhetsbrev utkommer varje vecka och månad. Dessutom distribuerar vi specialanalyser på aktuella ämnen. Alla rapporter skickas direkt till din inkorg tillsammans med ett sammanfattande följebrev.

Du kan också hitta alla våra rapporter i vårt Arkiv genom att klicka här.

Våra löpande rapporter

Pangea Weekly

Rapporten är en enkel sammanställning av nyckeltal anpassade för den nordiska fastighetssektorn. Distribueras i början av varje vecka.

Pangea Monthly

Rapporten ger en god översikt av vad som händer på den nordiska marknaden från både ett fastighets- och kapitalmarknadsperspektiv.

Pangea Hotel Monthly

Rapporten täcker hela den nordiska hotellmarknaden med information om efterfrågan, utbud, beläggning, nyproduktion, aktörer, transaktioner, m.m.

Pangea Listed Overview

Rapporten innehåller nyckeltal för alla noterade fastighetsbolag i Norden (Huvudlistan och First North). Informationen kan laddas ner i excel och innehåller aktiedata, bolagsinformation, ägarbild, värderingsmutiplar, m.m.

Pangea Real Estate Index (PREX)

PREX är det mest sofistikerade aktieindex för nordiska fastigheter och mäter både geografisk och sektorsvis avkastning. För mer information om PREX klicka här (PDF) och för fullständiga indexregler klicka här (PDF).

Pangea Property Outlook

En framåtblickande rapport som går igenom drivkrafterna för olika marknader, investerare och segment i Norden. Rapporten distribueras i början av varje år.

Pangea Institutional Outlook

Rapporten baseras på en kartläggning av de 150 största nordiska institutionerna. Av rapporten framgår bl.a. hur institutionerna ser på marknaden, fastigheter som tillgångsslag och deras investeringsstrategier framöver.

Pangea Sector Reports

Rapporterna innehåller detaljerad information om olika segment: kontor, handel, logistik, hotell och samhällsfastigheter. Innehåller bland annat information om delmarknader, hyresnivåer, vakansnivåer, nyproduktion, ägarstruktur och profilfastigheter. Kontakta oss för prisinformation.